Aktualitātes

22
04, 2022
14:00:00
i

Par RTG iespējām SIA Dobeles un apkārtnes slimnīcā

SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” no 25.04.2022 tiks veikta stacionārās rtg iekārtas nomaiņa, tā ilgs apmēram 6 nedēļas (aptuveni līdz 6.06.2022) . Šajā laikā SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” veiks rtg uzņēmumus neatliekamās situācijās – traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Lūdzam plānveidā nesūtīt pacientus rtg izmeklēšanai uz mūsu slimnīcu, bet rast iespēju pacientus nosūtīt uz citām iestādēm. Tiklīdz SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīcā” atkal būs pieejams rtg pakalpojums, mēs Jūs informēsim.

Dobeles un apkārtnes slimnīcas administrācija.

07
04, 2022
08:00:00
i

Informatīvs paziņojums

Laika posmā no 11. aprīļa 2022.gadā, laikā līdz 3 nedēļām tiek manīta “Dobeles un apkārtnes slimnīca” garderobes atrašanās vieta. Pagaidu garderobe atradīsies slimnīcas administrācijas ēkas 3. stāvā – iepretim laboratorijai. Lūdzam sekot norādēm, neskaidrību gadījumā jautāt reģistratūrā vai slimnīcas personālam. Personām ar invaliditādi aicinām vērsties reģistratūrā, un kāds no mūsu atsaucīgajiem kolēģiem Jums palīdzēs. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


“Dobeles un apkārtnes slimnīcas” administrācija.

13
12, 2021
08:00:00
i

Smagi slimo, gulošo pacientu apmeklējuma noteikumi

SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” Atbilstoši 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.


1.Apmeklējuma nepieciešamība tiek izvērtēta, saskaņota un noteikts konkrēts laiks.

Apmeklējuma saskaņošana notiek zvanot ārstējošam ārstam:

   -ķirurģiskais bloks:
 • māsu postenis traumu nodaļā - 63722055;
 • māsu postenis ķirurģijas nodaļā - 63721050;
   -internais bloks - 63722449;
   -intensīvās terapijas nodaļa - 63721518;


1. Pacientu apmeklēt drīkst 1 piederīgais.

2. Apmeklējuma ilgums infekcijas iespējamības ierobežošanai līdz 15 minūtēm.

3. Apmeklējuma laikā obligāti jālieto sejas maska.

4. Apmeklētājam obligāti jābūt derīgam Covid-19 sertifikātam.


Informējam, ka nepieciešamības gadījumā pacientus, kuriem nav sava mobilā tālruņa, var sazvanīt:

• internajā blokā - 26819824;
• ķirurģijas blokā - 26818040.

11
11, 2021
08:00:00
i

Informācija par pierakstu atcelšanu

Cienījamie “Dobeles un apkārtnes slimnīcas” apmeklētāji!

Mēs pateicamies, ka izmantojat mūsu slimnīcas speciālistu ambulatoros un stacionāros pakalpojumus!

Ja esat reģistrējušies konsultācijas saņemšanai mūsu ambulatorajā daļā, bet kāda iemesla dēļ nevarat ierasties, lūdzam atteikt konsultāciju, zvanot uz reģistratūru pa tālruni 63722375 vai e-pieraksta sistēmā, ja pierakstu izveidojāt tur (telefoniski reģistrētos pieteikumus e-pieraksta sistēmā atcelt nav iespējams).

Jūsu savlaicīgi atceltā vizīte dos iespēju kādam citam pacientam speciālistu apmeklēt ātrāk.


Paldies par atsaucību!

19
10, 2021
08:00:00
i

Saziņa ar pacientiem internajā un ķirurģijas nodaļā

Dobeles un apkārtnes slimnīca informē, ka nepieciešamības gadījumā (pacientiem nav sava mobilā tālruņa) pacientus var sazvanīt:

 • internajā nodaļā - 26819824;
 • ķirurģijas nodaļā - 26818040.
 • 01
  09, 2021
  08:00:00
  i

  Dobeles dzemdību nodaļā, no 1. septembra cenkritis pēcdzemdību istabiņu cenrādī.

  23
  08, 2021
  08:00:00
  i

  Pakalpojums "Obligātā veselības pārbaude"

  Ar 01.09.2021. SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” pakalpojumu “Obligātā veselības pārbaude” nodrošina cilvēkiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.


  Pakalpojums “Obligātā veselības pārbaude” tiks sniegts pēc iepriekšēja pieraksta. Pieraksta izveidei aicinām izmantot eVeselības Punktu – tur Jūs ērti un ātri varēsiet izveidot pierakstu kādā no pieejamajiem laikiem.

  16
  07, 2021
  13:50:11
  i

  Atsākta pacientu plānveida pieņemšana

  No 25.06. SIA Dobeles un apkārtnes slimnīcā ir slēgta Covid nodaļa. Slimnīcā tiek atsākta pacientu plānveida pieņemšana izmeklējumiem un operācijām.

  17
  06, 2021
  13:50:11
  i

  Izsoles komisijas protokols

  SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīcas" izsoles komisijas lēmums par autonomās telefonu centrāles uzvarētāju. Izsoles komisijas protokolu skatīt šeit

  26
  05, 2021
  13:50:11
  i

  Autonomās telefonu centrāles izsole.

  “SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – Autonomā telefonu centrāle, 1983.-1989.gads. Autonomai telefona centrāles komplektā ir telefonsakaru sadales skapji – 5gb, stacionārie strāvas pārveidotāji. Autonomās telefona centrāles demontāžu un izvešanu veic pircējs par saviem finanšu līdzekļiem. Izsoles dokumentāciju skatīt šeit

  30
  04, 2021
  09:20:11
  i

  Notikums.


  30.04.2021. mūsu slimnīcas darbiniecei medicīnas māsai Ritai Siliņai tika pasniegta Jāņa Leimana balva par ieguldījumu tuberkulozes ierobežošanā.

  30
  03, 2021
  15:11:11
  i

  Aicinām darbā.

  SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” aicina darbā ĶIRURGU un GINEKOLOGU. Vairāk informācijas sadaļā Vakances.

  30
  03, 2021
  15:11:11
  i

  Valsts masveida vakcinēšanas punkti.

  Valsts plāno masveida personu vakcinēšanas uzsākšanu lielajās pilsētās, izveidojot masveida vakcinācijas punktus. Dobelē Vakcinācijas projekta birojs nav plānojis izveidot šādu punktu.
  Tomēr, pieaugot pieejamo vakcinējamo devu skaitam, Dobeles un apkārtnes slimnīcā tiks atvērts otrs vakcinācijas kabinets ar plānoto vakcinējamo personu daudzumu ap 300 cilvēkiem nedēļā.

  30
  03, 2021
  15:11:11
  i

  Aktualitātes par vakcināju pret COVID-19 infekciju.

  Dobeles slimnīcā tiek veikta vakcinācija pret COVID 19 atbilstoši Vakcinācijas projekta biroja atsūtītajam vakcinējamo personu sarakstam.
  Latvijas iedzīvotāji var reģistrēties vakcīnas saņemšanai:

 • vietnē www.manavakcina.lv;
 • zvanot pa bezmaksas tālruni 8989;
 • pie darba devēja (darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sarakstus);
 • ar ģimenes ārstu palīdzību.
 • 15
  01, 2021
  08:00:00
  i

  Aktualitātes par vakcināju pret COVID-19 infekciju.

  Pieteikties gaidīšanas rindā vakcinācijai pret COVID-19 infekciju var pa tālruni 63722375 darba dienās no plkst. 8 – 16. Rinda tiks veidota un organizēta saskaņā ar Veselības ministrijas un Ministru kabineta izdotajiem rīkojumiem. Ierodoties uz vakcināciju jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments. Persona tiks informēta 2 dienas iepriekš par pienākošo rindu vakcinācijai. Ja nespējat ierasties uz vakcināciju iepriekš norādītajā, saskaņotajā laikā, OBLIGĀTI jāzvana pa telefonu 63722375 un jāinformē par to slimnīca. Uz vakcināciju jāierodas 20 minūtes pirms norādītā laika un jāreģistrējas slimnīcas ambulatorajā reģistratūrā.

  11
  01, 2021
  08:00:00
  i

  Uzsāk vakcinācija pret Covid-19.

  SIA Dobeles un apkārtnes slimnīca 11.01.2021. uzsāk ārstniecības iestādēs strādājošo ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu vakcinācija pret Covid-19. Lai pieteiktos vakcinācijai, lūdzam zvanīt uz slimnīcas reģistratūru pa tālruni +371 63722375

  20
  11, 2020
  11:40:56
  i

  20.11.2020

  2020. gada 14. septembrī izvērtējot visus iesniegtos piedāvājumus pieņemts lēmums slēgt līgumu par Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvuzraudzību ar SIA “RS Būvnieks”.

  Būvuzraudzības līgumsumma sastāda EUR 13,944.00 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro 00 centi) bez PVN.

  2020. gada 12. novembrī pieņemts lēmums slēgt līgumu par Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūvi ar SIA “Aimasa”.

  Pārbūves darbu kopējā līgumsumma sastāda EUR 1,709,616.20 (viens miljons septiņi simti deviņi tūkstoši seši simti sešpadsmit euro 20 centi) bez PVN.

  08
  09, 2020
  11:40:56
  i

  Informācija par pieteikumu nedzīvojamu telpu nomai Ādama ielā 2, Dobelē.

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 46010062420
  Kadastra apzīmējums – 46010062420003
  Nomas maksa - 2,85 euro/m2 mēnesī (bez PVN). No 1.04.2021.g. līdz 30.09.2025. gadam nomas maksa noteikta – 3,33 euro/m2 bez PVN.
  Iznomājamo telpu platība - 31,3 m2
  Lietošanas mērķis – pirmās nepieciešamības preču, uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība slimnīcas apmeklētāju un slimnieku vajadzībām.
  Maksimālais nomas termiņš - 5 gadi.

  Informācija par izsoli/konkursu: Pirmreizēja izsole
  Izsoles veids: rakstiska
  Pieteikumu atvēršanas datums, laiks: 2020. gada 17. septembrī, plkst. 14:00.

  20
  08, 2020
  11:40:56
  i

  20.08.2020.

  2020. gada 1. jūnijā tika izsludināts atklāts konkurss “Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūve”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca”2020/04/ERAF. 2020. gada 3. augustā tika atvērti iesniegtie piedāvājumi un šobrīd tiek veikta iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
  2020. gada 1. jūlijā tika izsludināts 9. panta iepirkums “Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2020/05/ERAF. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

  22
  05, 2020
  14:40:56
  i

  Par līguma termiņa pagarināšanu.

  2020. gada martā no SIA “REM PRO” saņemta vēstule par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Līguma izpildē, kuri palēnināja Līgumsaistību izpildi, kā rezultātā tiks pagarināts būvprojekta ekspertīzes termiņš un būvprojekta iesniegšana Pasūtītājam.

  22
  04, 2020
  14:40:56
  i

  Veselības ministrijas 2020. gada 25. marta rīkojums

  Pamatojoties uz grozījumiem Veselības ministrijas 2020. gada 25. marta rīkojumā Nr.59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” Nr. 87 no 17.04.2020., 20.04.2020. atsākti plānveida veselības aprūpes pakalpojumI:

  1) valsts organizētā krūts vēža skrīninga izmeklējumi (mamogrāfija);

  2) ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu - ehokardiogrāfija, ultrasonogrāfija, rentgenoloģijas izmeklējumi, datortomogrāfija, doplerogrāfija, elektrokardiogrāfija (tai skaitā Holtera monitorēšana), veloergometrija;

  3) pirmreizējas endokrinologa, kardiologa, reimatologa, pneimonologa, oftalmologa un neirologa konsultācijas;

  4) diabētiskās pēdas aprūpe.

  24
  02, 2020
  08:36:46
  i

  Brīdinājums par Covid-19

  Pamatojoties uz Veselības ministrijas rīkojumu Nr.59. no 26.03.2020. “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā”, ar 27.03.2020. līdz ārkārtējās situācijas beigām tiek pārtraukti plānveida ambulatorie pakalpojumi.

  24
  02, 2020
  08:36:46
  i

  Par būvprojekta gaitu

  2019. gada 17.decembrī tika noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu ar SIA “Cerkazi – G”. Būvprojekta “Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūve” ekspertīzes izmaksas sastāda Eur 9594,00 (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 2020. gada 23. janvārī slimnīca nodeva būvprojektu ekspertīzes veikšanai.

  22
  11, 2019
  08:08:07
  i

  Par būvprojekta gaitu

  Būvprojekts ekspertīzes veikšanai jānodod 2019. gada 16. decembrī, tāpēc 2019. gada 4. novembrī tika izsludināts mazais iepirkums “Būvprojekta “Dobeles un apkārtnes slimnīcas būvprojekta izstrāde internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvdarbiem” ekspertīze”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2019/06/ERAF. 2019. gada 19. novembrī tika atvērti iesniegtie piedāvājumi. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

  07
  04, 2022
  08:58:57
  i

  Par SAM 9.3.2. projektu

  Gada balva medicīnā 2017

  SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājuma sagatavoja un 2018. gada 8. jūnijā iesniedza projekta pieteikumu “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, kurš 2018. gada 18. jūlijā tika apstiprināts.

  Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību attīstot veselības aprūpes infrastruktūru sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu veselības jomās.

  Projektā paredzēts attīstīt infrastruktūru, kas pilnībā saistīta ar neatliekamās palīdzības sniegšanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu trīs prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu aprūpes jomās.

  Galvenās projekta īstenošanas aktivitāte ir internā bloka (terapijas un neiroloģijas nodaļas), kā arī rehabilitācijas nodaļas pārbūve. Lai īstenotu galveno aktivitāti ir jāveic sekojošas apakšaktivitātes:
  1. Informācijas un publicitātes pasākumi.
  2. Projektēšanas darbi un autoruzraudzība.
  3.Būvprojekta ekspertīze.
  5. Būvuzraudzība.

  Plānotais rezultāts - pārbūvēts SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīcas" internais bloks un rehabilitācijas nodaļa līdz ar to paaugstināta veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un palielināta pieejamība.

  Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 100 929 Euro, tai skaitā:
  • Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzfinansējums - 935789,65 euro;
  • valsts budžeta līdzfinansējums - 99 083,61 euro (saskaņā ar 23.01.2018.g. MK noteikumiem Nr. 56);
  • Slimnīcas pašu līdzekļi – 66 055,74 euro.

  Projekta plānotais īstenošanas ilgums - 38 mēneši, no 2018. gada novembra līdz 2021. gada decembrim ieskaitot. Uz projekta iesniegšanas brīdi nav uzsākta neviena aktivitāte (pirmais iepirkums par būvprojekta izstrādi paredzēts izsludināt 2018. gada novembrī) .


  21.11.2018. Lai izstrādātu būvprojektu 2018. gada 29. oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss: “Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2018/06/ERAF.

  25.02.2019. 2018. gada 30. novembrī iepirkumu komisija izvērtējot nepieciešamo precizējumu apjomu nolēma pārtraukt izsludināto iepirkumu: Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2018/06/ERAF. 2018. gada 6. decembrī tika izsludināts jauns atklāts konkurss: Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2018/07/ERAF. Šī atklātā konkursa rezultātā 2019. gada 21. janvārī tika saņemti piedāvājumi no sekojošām firmām: SIA “Inxide”, SIA “JOE” un SIA “REM PRO”.

  24.05.2019. Līguma parakstīšana 2019. gada 23. aprīlī starp SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” un personu apvienību “REM PRO un SESTAIS STILS” tika noslēgts līgums Nr. 27.3.2/03 par būvprojekta izstrādi internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvdarbiem.

  22.08.2019. Projekta minimālā sastāvaprezentācija 2019. gada 7. augustā personu apvienība “REM PRO un SESTAIS STILS” prezentēja SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” vadības grupai izstrādāto projektu minimālā sastāvā par internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvdarbiem. Uz šo brīdi projekta izstrādes gaita rit atbilstoši izstrādātajam pakalpojumu laika grafikam.

  22.11.2019. Par būvprojekta gaitu Būvprojekts ekspertīzes veikšanai jānodod 2019. gada 16. decembrī, tāpēc 2019. gada 4. novembrī tika izsludināts mazais iepirkums “Būvprojekta “Dobeles un apkārtnes slimnīcas būvprojekta izstrāde internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvdarbiem” ekspertīze”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2019/06/ERAF. 2019. gada 19. novembrī tika atvērti iesniegtie piedāvājumi. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

  24.02.2020. Par būvprojekta gaitu 2019. gada 17.decembrī tika noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu ar SIA “Cerkazi – G”. Būvprojekta “Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūve” ekspertīzes izmaksas sastāda Eur 9594,00 (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 2020. gada 23. janvārī slimnīca nodeva būvprojektu ekspertīzes veikšanai.

  22.05.2020. Par līguma termiņa pagarināšanu. 2020. gada martā no SIA “REM PRO” saņemta vēstule par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Līguma izpildē, kuri palēnināja Līgumsaistību izpildi, kā rezultātā tiks pagarināts būvprojekta ekspertīzes termiņš un būvprojekta iesniegšana Pasūtītājam.

  20.08.2020. 2020. gada 1. jūnijā tika izsludināts atklāts konkurss “Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūve”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca”2020/04/ERAF. 2020. gada 3. augustā tika atvērti iesniegtie piedāvājumi un šobrīd tiek veikta iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
  2020. gada 1. jūlijā tika izsludināts 9. panta iepirkums “Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2020/05/ERAF. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

  20.11.2020. 2020. gada 14. septembrī izvērtējot visus iesniegtos piedāvājumus pieņemts lēmums slēgt līgumu par Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvuzraudzību ar SIA “RS Būvnieks”.

  Būvuzraudzības līgumsumma sastāda EUR 13,944.00 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro 00 centi) bez PVN.

  2020. gada 12. novembrī pieņemts lēmums slēgt līgumu par Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūvi ar SIA “Aimasa”.

  Pārbūves darbu kopējā līgumsumma sastāda EUR 1,709,616.20 (viens miljons septiņi simti deviņi tūkstoši seši simti sešpadsmit euro 20 centi) bez PVN.

  19.02.2021. 2020. gada 25. novembrī ar SIA “Aimasa” noslēgts būvdarbu līgums Nr. 27.3.2/05 par kopējo pārbūves darbu līgumsummu 1.709.616,09 euro bez PVN. 2020. gada decembrī tika uzsākti slimnīcas rehabilitācijas nodaļas 1. kārtas un internā bloka 3. kārtas pārbūves darbi. Uz 1.02.2021. g. rehabilitācijas nodaļā (1. kārtā) tika izpildīti darbi 12,77% apmērā un internajā blokā (3. kārtā) tika izpildīti darbi 12,34% apmērā. 2020. gada 25. novembrī noslēgts arī būvuzraudzības līgums Nr. 27.3.2/06 ar SIA “RS Būvnieks”. 2020. gada 30. novembrī noslēgts autoruzraudzības līgums Nr. 27.3.2/07 ar personu apvienību “REM PRO un SESTAIS STILS”.

  20.05.2021. 2021. gada 17. maijā tika izsludināts atklāts konkurss: “Medicīniskā aprīkojuma piegāde”, identifikācijas numurs SIA “DA slimnīca” 2021/09/ERAF. Piedāvājumu atvēršana plānota 21.06.2021. Iepirkuma rezultātā plānots nopirkt:
  • internajam blokam - 44 pacientu funkcionālās gultas un 44 pacientu galdus;
  • rehabilitācijas nodaļai - 4 elektriskos masāžas galdus un 15 koka kušetes.
  Līdz 1.04.2021. g. rehabilitācijas nodaļā (1. kārtā) tika izpildīti darbi 32,30% apmērā un internajā blokā (3. kārtā) tika izpildīti darbi 27,04% apmērā.

  24.08.2021. 2021. gada 19. jūlijā tika atvērti atklāta konkursa: “Medicīniskā aprīkojuma piegāde”, identifikācijas numurs SIA “DA slimnīca” 2021/09/ERAF pretendentu iesniegtie piedāvājumi. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
  Līdz 1.08.2021. g. pārbūves darbi tika izpildīti:
  • rehabilitācijas nodaļas 1. kārtā - 95,27% apmērā;
  • internā bloka 3. kārtā - 80,65% apmērā;
  • uzsākti pārbūves darbi internā bloka 4. kārtā – izpildīti 8,10% apmērā.
  2021. gada 15. jūlijā tika noslēgta Vienošanās Nr. 1 pie 2020. gada 25. novembra būvdarbu līguma Nr. 27.3.2/05 par papildus neparedzamo darbu ieslēgšanu, kā rezultātā kopējā līgumsumma par būvdarbu veikšanu sastādīja EUR 1,812,474.18 (viens miljons astoņi simti divpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro 18 centi).
  23.07.2021. 2021. gada 23. jūlijā tika noslēgta Vienošanās Nr. 2 pie 2020. gada 25. novembra būvdarbu līguma Nr. 27.3.2/05 par papildus darbu ieslēgšanu un darbu izslēgšanu, kā rezultātā kopējā līgumsumma par būvdarbu veikšanu sastādīja EUR 1,831,173.34 (viens miljons astoņi simti trīsdesmit viens tūkstotis viens simts septiņdesmit trīs euro 34 centi).
  15.08.2021. 2021. gada 5. augustā tika noslēgta Vienošanās Nr. 3 pie 2020. gada 25. novembra būvdarbu līguma Nr. 27.3.2/05 par papildus darbu ieslēgšanu, kā rezultātā kopējā līgumsumma par būvdarbu veikšanu sastādīja EUR 1,871,680.06 (viens miljons astoņi simti septiņdesmit viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro 06 centi).

  14.12.2021. 2021. gada 8. septembrī tika pieņemts lēmums atklātam konkursam “Medicīniskā aprīkojuma piegāde”. Rezultātā tika noslēgti 4 piegādes līgumi ar sekojošām firmām:

  1. Ar SIA “Medilink”, reģ. Nr. 40003996045, tika noslēgts līgums par pacientu funkcionālo gultu ar pasīvajiem pretizgulējumu matračiem piegādi un uzstādīšanu. Līgums parakstīts 27.09.2021., par kopējo līgumsummu EUR 76120,00 bez PVN.

  2. Ar SIA “Baltmedika”, reģ. Nr. 40002081735, tika noslēgts līgums par elektrisko masāžas galdu piegādi un uzstādīšanu. Līgums parakstīts 04.10.2021., par kopējo līgumsummu EUR 5060,00 bez PVN.

  3. Ar SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ. Nr. 40003547099, tika noslēgts līgums par koka kušešu piegādi un uzstādīšanu. Līgums parakstīts 30.09.2021., par kopējo līgumsummu EUR 2850,00 bez PVN.

  4. Ar SIA “BDF”, reģ. Nr. 40103347144, tika noslēgts līgums par pacientu skapīšu piegādi un uzstādīšanu. Līgums parakstīts 7.10.2021., par kopējo līgumsummu EUR 12370,60 bez PVN.

  Līdz 1.12.2021. g. pārbūves darbi tika izpildīti:

  • rehabilitācijas nodaļas 1. kārtā - 95,672% apmērā;

  • internā bloka 3. kārtā - 98,59% apmērā;

  • internā bloka 4. kārtā – izpildīti 49,27% apmērā.

  07.04.2022. Līdz 1.04.2022. g. pārbūves darbi tika izpildīti:

  ✔ rehabilitācijas nodaļas 1. kārtā - 95,672% apmērā;

  ✔ rehabilitācijas nodaļas 2. kārtā - 65,97% apmērā

  ✔ internā bloka 3. kārtā - 98,63% apmērā;

  ✔ internā bloka 4. kārtā – izpildīti 97,36% apmērā.

  06
  02, 2018
  10:58:57
  i

  Gada balva medicīnā 2017

  Gada balva medicīnā 2017

  9. februārī kultūras pilī "Ziemeļblāzma" norisinājās nozīmīgākais gada notikums medicīnas nozarē - "Gada balvas medicīnā 2017" pasniegšanas ceremonija. Šī balva ir paldies medicīnas speciālistiem par ieguldīto darbu, un to ik gadu februārī pasniedz Latvijas Ārstu biedrība.


  Šogad balva tika pasniegta jau astoto reizi, un katras nominācijas uzvarētājs saņēma galveno balvu - mākslinieka Armanda Jēkabsona veidotu statueti Dzīvības asnu, kas ir kā atgādinājums par dzīvības un veselības vienotību.

  06
  02, 2017
  10:58:57
  i

  Mīlestības dienas pārsteigums!

  Mīlestības dienas pārsteigums no Dobeles dzemdību nodaļas!

  15
  12, 2016
  13:59:47
  i

  Dobeles dzemdību nodaļas apsveikums.

  Gaišus, svētīgus un mīlestības pilnus svētkus un ražīgu Jauno gadu!

  23
  05, 2016
  05:24:55
  i

  EKG kabineta tehniska apkope.

  Sakarā ar paredzētiem tehniskiem uzlabojumiem, 27.05.2016 nebūs pieejami EKG ambulatori izmeklējumi. Pateicamies par sapratni un atvainojamies par sagādātām neērtībām.

  04
  12, 2015
  09:16:59
  i

  Lāzerterapija un darsonvalizācija atkal ir pieejama Dobeles un apkārtnes slimnīcā.

  No 07.12.2015, KATRU DARBA DIENU NO 09:00 līdz 11:00, Dobeles un apkārtnes slimnīcā ir pieejama LĀZERTERAPIJA un DARSONVALIZĀCIJA.

  07
  10, 2015
  09:03:29
  i

  Valsts apmaksātus izmeklējumus veic daudzās ārstniecības iestādēs

  Atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju, ka dažās slimnīcās šobrīd ir pilns pieraksts atsevišķu izmeklējumu veikšanai par valsts budžeta līdzekļiem, atgādinām, ka valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus sniedz daudzas ārstniecības iestādes un pacientam ir iespēja izvēlēties pakalpojuma saņemšanas vietu.

  28
  09, 2015
  11:29:00
  i

  Drīzumā kolposkopija arī Dobelē

  Pasaulē daudzās valstīs kolposkopija tiek piedāvāta kā „zelta standarts” izmeklēšanā visām tām pacientēm, kurām ir izmainītas onkocitoloģiskās analīzes atbildes, lai precizētu diagnozi un tālāko iespējamo ārstēšanu.

  30
  08, 2015
  13:57:08
  i

  "Jūties švaki? Ne vienmēr ir tik traki!"

  30
  08, 2015
  13:43:33
  i

  Infografika: Dodies uz citu Eiropas valsti?

  Dodoties uz kādu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Islandi, Norvēģiju Lihtenšteinu vai Šveici, ir vērts padomāt par veselības apdrošināšanu un noformēt EVAK jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

  30
  08, 2015
  13:34:00
  i

  Samazinātas cenas 154 kompensējamiem medikamentiem

  No 2015. gada 1. jūlija 154 Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautiem medikamentiem ir samazināta cena no 3% līdz 51%, kas ļaus zāles saņemt lielākam pacientu skaitam. Kompensējamo zāļu saraksts papildināts ar 63 medikamentiem un sešām medicīniskajām ierīcēm, kas palielina izvēles iespējas ārstiem un pacientiem.

  30
  08, 2015
  13:28:48
  i

  Darbnespējas lapu aprites elektronizācija

  Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru ievieš darbnespējas lapu apriti elektroniskā vidē.
  No 2015. gada 1. jūlija, stājoties spēkā grozījumiem likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", darba devējam vairs nav jāaizpilda darbnespējas lapas B nodaļa "Darba devēja informācija" savukārt no 2016. gada 1. janvāra atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.134, visas darbnespējas lapas tiks izrakstītas elektroniski E-veselības sistēmā (vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā).

  01
  01, 2015
  11:15:55
  i

  Laimīgu jauno, 2015.gadu!

  Laimīgu jauno, 2015.gadu!

  14
  11, 2014
  09:46:29
  i

  Dobeles slimnīcas darbinieku apmācība

  Biedrība „Latvijas Loģistikas asociācija” ir noslēgusi 12.01.2011.g. līgumu Nr.  L-APA-10-0026 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”par projekta „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” veiks savu darbinieku apmācību.

  18
  01, 2015
  11:13:59
  i

  Jautrības gāze arī Dobelē

  Kopš 01.04.2014 Dobeles un apkārtnes slimnīcas dzemdību nodaļā māmiņām dzemdību laikā tagad ir pieejama arī jautrības gāzes atsāpināšanas procedūra. 

  06
  05, 2014
  21:17:52
  i

  Par SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīcas" ķirurģiskā profila un operāciju bloka rekonstrukciju.

  2012. gada 28. martā SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcai” tika nodotas ekspluatācijā pilnīgi rekonstruētas operāciju bloka divas zāles ar palīgtelpām un ķirurģiskais profils (kurā ietilpst ķirurģijas, traumatoloģijas un ginekoloģijas nodaļas). Lai nepieļautu plūsmu krustošanos operāciju bloka sterilajā zonā, pilnībā tika pārplānota materiālu un instrumentu sterilizācijas telpa, kā arī sterilo materiālu uzglabāšana un to padeve uz operāciju zālēm caur sienas skapjiem.

  08
  05, 2014
  14:40:56
  i

  Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā ieviešanu

  2010. gada 1. decembrī tika parakstīts līgums Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/016 starp Veselības ekonomikas centru un SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” par projekta: ”Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā” ieviešanu.

  E-pieraksts

  Eveselības punkts

  Rentgena izmeklējuma maksas apjomu nosaka nosūtījuma veids.

  Kontakti

  Ambulatorās nodaļas reģistratūra
  +371 63722375

  Radioloģijas nodaļas reģistratūra
  +371 63722407

  Uzņemšanas nodaļa
  +371 63723442

  E-pasts
  [email protected]


  Ģimenes ārstu konsultatīvas tālrunis
  +371 66016001

  Nacionāla veselības dienesta informatīvais tālrunis
  +371 80001234

  Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
  03 , 112, 113

  Darba laiki

  Speciālistu darba laiki

  Sekot @dobelesslimnica