Aktualitātes

Par SAM 9.3.2. projektu

Gada balva medicīnā 2017

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 18. jūlijā apstiprināja SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” iesniegto projekta pieteikumu Nr. Nr.9.3.2.0/18/I/004 “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību” un 2018. gada 21. augustā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/18/I/004.


Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību attīstot veselības aprūpes infrastruktūru sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu veselības jomās.


Projektā paredzēts attīstīt infrastruktūru, kas pilnībā saistīta ar neatliekamās palīdzības sniegšanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu trīs prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu aprūpes jomās.


Galvenās projekta īstenošanas aktivitāte ir internā bloka (terapijas un neiroloģijas nodaļas), kā arī rehabilitācijas nodaļas pārbūve. Lai īstenotu galveno aktivitāti ir jāveic sekojošas apakšaktivitātes:
1. Informācijas un publicitātes pasākumi.
2. Projektēšanas darbi un autoruzraudzība.
3.Būvprojekta ekspertīze.
5. Būvuzraudzība.


Plānotais rezultāts - pārbūvēts SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīcas" internais bloks un rehabilitācijas nodaļa līdz ar to paaugstināta veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un palielināta pieejamība.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 100 929 Euro, tai skaitā:

 • Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzfinansējums - 935789,65 euro;
 • valsts budžeta līdzfinansējums - 99 083,61 euro (saskaņā ar 23.01.2018.g. MK noteikumiem Nr. 56);
 • Slimnīcas pašu līdzekļi – 66 055,74 euro.

 • Projekta plānotais īstenošanas ilgums - 38 mēneši, no 2018. gada novembra līdz 2021. gada decembrim ieskaitot. Uz projekta iesniegšanas brīdi nav uzsākta neviena aktivitāte (pirmais iepirkums par būvprojekta izstrādi paredzēts izsludināt 2018. gada novembrī) .

  Projekta aktualitātes:

  21.11.2018.g.

  Lai izstrādātu būvprojektu 2018. gada 29. oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss: “Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 201/06/ERAF.

  25.02.2019.

  2018. gada 30. novembrī iepirkumu komisija izvērtējot nepieciešamo precizējumu apjomu nolēma pārtraukt izsludināto iepirkumu: “Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2018/06/ERAF.

  2018. gada 6. decembrī tika izsludināts jauns atklāts konkurss: “Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2018/07/ERAF.

  Šī atklāta konkursa rezultātā 2019. gada 21. janvārī tika saņemti piedāvājumi no sekojošām firmām: SIA “Inxide”, SIA “JOE” un SIA “REM PRO”.

  24.05.2019 Līguma parakstīšana.

  2019. gada 23. aprīlī starp SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” un personu apvienību “REM PRO un SESTAIS STILS” tika noslēgts līgums Nr. 27.3.2/03 par būvprojekta izstrādi internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvdarbiem.

  22.08.2019.

  Projekta minimālā sastāvaprezentācija 2019. gada 7. augustā personu apvienība “REM PRO un SESTAIS STILS” prezentēja SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” vadības grupai izstrādāto projektu minimālā sastāvā par internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvdarbiem. Uz šo brīdi projekta izstrādes gaita rit atbilstoši izstrādātajam pakalpojumu laika grafikam.

  25.02.2019 - 09:58:57

  Kontakti

  Ambulatorās nodaļas reģistratūra
  +371 63722375

  Radioloģijas nodaļas reģistratūra
  +371 63722407

  Uzņemšanas nodaļa
  +371 63723442

  E-pasts
  [email protected]


  Ģimenes ārstu konsultatīvas tālrunis
  +371 66016001

  Nacionāla veselības dienesta informatīvais tālrunis
  +371 80001234

  Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
  03 , 112, 113

  Darba laiki

  Speciālistu darba laiki

  Sekot @dobelesslimnica