Aktualitātes

Informācija par pieteikumu nedzīvojamu telpu nomai Ādama ielā 2, Dobelē.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 46010062420
Kadastra apzīmējums – 46010062420003
Nomas maksa - 2,85 euro/m2 mēnesī (bez PVN). No 1.04.2021.g. līdz 30.09.2025. gadam nomas maksa noteikta – 3,33 euro/m2 bez PVN.
Iznomājamo telpu platība - 31,3 m2
Lietošanas mērķis – pirmās nepieciešamības preču, uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība slimnīcas apmeklētāju un slimnieku vajadzībām.
Maksimālais nomas termiņš - 5 gadi.

Informācija par izsoli/konkursu: Pirmreizēja izsole
Izsoles veids: rakstiska
Pieteikumu atvēršanas datums, laiks: 2020. gada 17. septembrī, plkst. 14:00.

Pieteikumu, iepriekš piezvanot pa tālruni 63781145, var iesniegt personīgi sekretārei SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” diagnostikas korpusā 3. stāvā vai nosūtīt pa pastu SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca”, Ādama iela 2, Dobele, LV – 3701. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents uz aploksnes norāda: “Neatvērt pirms Nomas pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 17.09.2020. plkst. 14:00.
Atvēršana notiks 17.09.2020. plkst. 14:00 SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” ekonomistes kabinetā diagnostikas korpusa 3. stāvā, Ādama ielā 2, Dobelē.

Citi iznomāšanas nosacījumi:
1. Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvās augstāko nomas maksu.

Nomas objekta apskates vieta un laiks:
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” saimniecības daļas vadītāju Lauri Bedrīti, tālrunis 26182705, e-pasts: [email protected]

Kontakti:
SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” sekretāre Kristīne Legzdiņa, tālrunis 63781145, e-pasts: [email protected]

Pieteikties izsolei/konkursam līdz 17.09.2020., plkst. 14:00.

Pielikumā:
1. Nomas līgums
2. Pieteikumsx

08.09.2020 - 11:40:56

E-pieraksts

Eveselības punkts

Rentgena izmeklējuma maksas apjomu nosaka nosūtījuma veids.

Kontakti

Ambulatorās nodaļas reģistratūra
+371 63722375

Radioloģijas nodaļas reģistratūra
+371 63722407

Uzņemšanas nodaļa
+371 63723442

E-pasts
[email protected]


Ģimenes ārstu konsultatīvas tālrunis
+371 66016001

Nacionāla veselības dienesta informatīvais tālrunis
+371 80001234

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
03 , 112, 113

Darba laiki

Speciālistu darba laiki

Sekot @dobelesslimnica