Iepirkumi

Medikamentu iepirkums

Medikamentu nolikuma Grozijumi no 17

Medikamentu nolikuma Grozijumi no 07

Medikamentu tehniska un finansu veidlapa

Atbildes Pretendentiem no 17

Pazinojums par rezultatiem_2

Kontakti

Ambulatorās nodaļas reģistratūra
+371 63722375

Radioloģijas nodaļas reģistratūra
+371 63722407

Uzņemšanas nodaļa
+371 63723442

E-pasts
[email protected]


Ģimenes ārstu konsultatīvas tālrunis
+371 66016001

Nacionāla veselības dienesta informatīvais tālrunis
+371 80001234

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
03 , 112, 113

Darba laiki

Speciālistu darba laiki

Sekot @dobelesslimnica