Pakalpojumi

icon_home Sākums / Pakalpojumi / Nomnieku saraksts

Nomnieku saraksts 2019. gads

N.p.k. Nomnieks Lietošanas mērķis Kadastra apzīmējums Iznomājamo telpu platība Līguma termiņš

1.

AS “Sentor farm aptiekas” (reģ. Nr. 55403012521)

Aptiekas pakalpojumu sniegšanai

46010062420003

88,20 m2

30.06.2021.

2.

SIA “Grind Grupa” (reģ. Nr. 48503019678)

Veikala pakalpojumu sniegšanai

46010062420003

36.60 m2

31.03.2020.

3.

SIA A.Knāviņa apbedīšanas pakalpojumu uzņēmējsabiedrība “ Velis - A”(reģ. Nr. 43602007009)

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai

46010062412005

98,67 m2

31.03.2021.

4.

Dobeles novada Sociālais dienests (reģ. Nr. 90009147261)

Tehnisko palīglīdzekļu izvietošanai

46010062412002

62,00 m2

31.12.2021.

5.

Pašnodarbinātā persona Elita Eidiņa (reģ.Nr. 14046412359)

Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanai

46010062420003

57,40 m2

31.03.2020.

6.

Mirdzas Siliņas ārsta prakse, SIA (reģ. Nr.  48503024433)

Privātprakses pakalpojumu sniegšanai

46010062420004

54,11 m2

31.03.2020.

7.

Ģimenes ārste Iveta Cīrule, (reģ. apliecības Nr.11749)

Privātprakses pakalpojumu sniegšanai

46010062420003

32,15 m2

31.03.2020.

8.

Ģimenes ārste Māra Apine, (reģ. apliecības Nr. 11725)

Privātprakses pakalpojumu sniegšanai

46010062420003

31.55 m2

31.03.2020.

9.

SIA “FerVit 5”, (reģ. Nr. 48503025566)

Garažas automašīnu novietošanai

46010062412010

104,40 m2

31.03.2020.

10.

IK “Varu aizvest”, (reģ. Nr. 48502012935)

Garažas automašīnu novietošanai

46010062412010

114,50 m2

28.02.2020.

11.

Andris Šenkevics

Garažu automašīnas novietošanai

46010062412010

57,80 m2

31.03.2020.

Kontakti

Ambulatorās nodaļas reģistratūra
+371 63722375

Radioloģijas nodaļas reģistratūra
+371 63722407

Uzņemšanas nodaļa
+371 63723442

E-pasts
[email protected]


Ģimenes ārstu konsultatīvas tālrunis
+371 66016001

Nacionāla veselības dienesta informatīvais tālrunis
+371 80001234

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
03 , 112, 113

Darba laiki

Speciālistu darba laiki

Sekot @dobelesslimnica